Category

Alpha Future Spread

Juni 2015: Resultaat Alpha Future Spread Fund: -2,39%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De afgelopen maand kwam er veel onrust in de markt: de Griekse tragedie sleept zich voort en lijkt te eindigen in een ook een Griekse traditie, toen Socrates de gifbeker leegdronk. Deze onrust is een moeilijke omgeving voor het fonds. Daardoor liep de volatiliteit langzaam op, waardoor de normale contango- en backwardation-structuur werd gewijzigd. Hierdoor verloren zowel de lange- als de kortetermijnmodellen van het fonds, maar gelukkig niet te veel: we stapten tijdig uit de markt. De contango in Brent crude-olie liep op, naar de rond de 15%. Hierdoor werd er verloren op de contango-positie. Wanneer de gifbeker helemaal leeg is, komt er waarschijnlijk weer rust in de markt en nemen we opnieuw posities in.  

Read More

Mei 2015: Alpha Future Spread Fund: +9,56%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De wereldwijde financiële markten bleken de afgelopen periode per saldo niet veel te bewegen. Na de schok in april krabbelden de obligaties weer wat op, terwijl de futurestermijnmarkten gemiddeld iets daalden. Daardoor liep de volatiliteit langzaam terug, waardoor de normale contango- en backwardation-structuur intact bleef. Hierdoor konden zowel de lange als de kortetermijnmodellen van ons fonds weer goed profiteren. Redelijk stabiele marktklimaten zijn gunstig voor onze strategieën. De contango in Brent Crude zakte verder, naar rond de 9%. Hierdoor werd er flink winst gemaakt op de contango-positie. Er lijkt rust in de markt te komen en het bedrijfsleven lijkt zich neer te leggen bij de lagere olieprijs.  

Read More

April 2015: Alpha Future Spread Fund +5,29%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De wereldwijde aandelenmarkten bleven de afgelopen maand hangen, de obligaties stegen of daalden licht en de termijnmarkten veerden langzaam op. Hierdoor liep de volatiliteit wat terug, waardoor de normale contango en backwardation-structuur intact bleef en zowel de lange- als de kortetermijnmodellen goed konden profiteren van deze redelijk stabiele situatie in de markten. Aan de maïs-contracten werd de afgelopen maand weinig verdiend, omdat deze contango curve niet daalde. Maar de contango in brent crude olie zakte van rond de 25% op jaarbasis terug naar 16%, omdat de olie terugveerde in prijs van een absoluut dieptepunt in maart naar een hogere koers in april.  

Read More

Maart 2015: Alpha Future Spread Fund -2,31%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De volatiliteit nam wat toe, waardoor de normale contango- en backwardation-structuur van de futurestermijncurve iets terugliep en de kortetermijnmodellen niet goed konden profiteren van deze veranderende situatie in de markten. Toch zijn we tevreden over de vorige maand extra geplaatste kortetermijnmodellen. Want de markt was de afgelopen maand erg zenuwachtig, met een olieprijs die flink op- en neer veerde toen Jemen werd gebombardeerd. In een zenuwachtige markt hebben de korte modellen moeilijk. Maar de markten blijven niet altijd zenuwachtig. Straks kiezen ze richting en pakken de modellen van Future Spread waarschijnlijk wel weer winst.

Read More

Februari 2015: Alpha Future Spread Fund: +3,65%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten nam verder af, zodat de normale contango- en backwardation-structuur intact bleef, waardoor we goed konden profiteren van deze meest voorkomende situatie in de grondstoffenmarkten. Daarnaast hebben we meer kortetermijnmodellen in het fonds geplaatst, zodat we niet op dagbasis maar intraday al berekenen om in te stappen of onze winst al te nemen. De langere termijn werkt ook nog maar heeft het afgelopen half jaar veel last gehad van kortdurende en plotseling snel oplopende volatiliteit, waardoor er teveel verliestransacties werden gemaakt. De afgelopen maand was de eerste maand dat we met succes naast de langetermijn- veel korte termijnmodellen hebben gebruikt.  

Read More