Lijfrente

..

Lijfrente, wij regelen het voor u (gratis)

 

Algemene informatie

---------------------------------------------------

In Nederland is uw pensioen opgebouwd uit drie delen:
  1. de AOW
  2. het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever
  3. een eventueel zelf opgebouwd pensioen, één van de mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen is de lijfrente.
In de opbouwfase legt u eenmalig of periodiek geld in. Met deze inleg en het rendement daarop spaart u een bedrag.
Dit bedrag kunt u in de toekomst gebruiken als aanvulling op uw pensioen (de uitkeerfase).
Omdat de overheid pensioensparen wil stimuleren, is de inleg op lijfrente vaak aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
Hierdoor is een lijfrenteproduct in veel gevallen een fiscaal gunstige manier om te beleggen voor uw pensioen.
U dient wel zelf na te gaan of, en voor welk bedrag, u uw storingen kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Op belastingdienst.nl kunt u uitrekenen hoeveel u mag aftrekken.
U kunt ervoor kiezen om bij Elite Fund Management in het Dutch Darlings Fund:
   1. een nieuwe (extra) lijfrente op te bouwen. In dat geval dient u het ‘Inschrijfformulier Lijfrenteproduct’ in te vullen.
   2. ook kunt u ervoor kiezen om een bestaande lijfrente, die u al heeft opgebouwd in het verleden bij een andere financiële instelling, 
    onder te brengen. U dient hiervoor het ‘Inschrijfformulier Waardeoverdracht’ in te vullen.
Indien u al eerder een inschrijving hebt gedaan voor een lijfrente bij Elite Fund Management kunt u
   1. als u een nieuwe lijfrente wilt storten het ‘Bijstortingsformulier Lijfrenteproduct’ invullen.
   2. voor de waardeoverdracht het ‘Bijstortingsformulier Waardeoverdracht’ invullen.
Voor meer informatie over het lijfrenteproduct raden wij u aan de website van de Belastingdienst,  het Prospectus Alpha High Performance Fund, 
de Essentiële beleggersinformatie Lijfrenteproduct Dutch Darlings Fund (EBI) en de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente te raadplegen.

Waarom lijfrente opbouw bij Elite Fund Management?

 • Bij oversluiten bestaande Lijfrentepolis- of rekening:

  1. Kans op beter rendement dan de huidige rente
  2. Opbrengst van veel beleggingspolissen valt erg tegen
  3. Professioneel beheer
  4. Géén vermogensverlies bij overlijden
  5. Eenvoudig & transparant
  6. Gratis overstapservice voor de bestaande lijfrente
 • Bij starten met pensioenvermogen opbouw:

  1. De inleg is fiscaal aftrekbaar, waardoor je minder belasting betaalt
  2. Na AOW lager belastingtarief in de eerste schijf, lager inkomen betekent minder belasting en in elk geval uitstel van belastingbetaling
  3. Geen vermogensrendementsheffing
  4. AOW is slechts een basis, pensioenen via werkgever vaak niet optimaal
  5. Veel mensen hebben na hun pensioen minder inkomen dan ze zouden willen
  6. Pensioentekorten door bijvoorbeeld echtscheiding, baanwissel, periode van werkloosheid, auto van de zaak, variabele inkomsten
  7. Discipline: Wanneer je zelf spaart blijft er altijd de verleiding om je ‘pensioengeld’ te gebruiken voor andere dingen

Waarom lijfrente uitkering bij Elite Fund Management?

Bij Elite Fund Management kunt u later doorgaan met beleggen én uw lijfrente uitkering maandelijks ontvangen. Wanneer u door belegt, dan is uw verwacht gemiddeld pensioen veel hoger dan bij banksparen.

 Het blijkt dat het gemiddelde rendement in de opbouwfase een enorme invloed heeft op het eindkapitaal voor aanvullend pensioen. Stel u bent 45 jaar en wilt een lijfrente opbouwen voor de komende 20 jaar. Bij banksparen groeit 10.000 Euro in 20 jaar uit naar ong. 12.000 E, bij 12% rendement per jaar (doelrendement Dutch Darlings Fund) naar bijna 100.000 E.

als u met de muis op de grafiek drukt, krijgt u de grafiek groter in beeld

 Als u vervolgens overstapt naar de uitkeringsfase en blijft door beleggen, dan is uw verwachtte gemiddelde pensioen uitkering veel hoger dan bij banksparen:

als u met de muis op de grafiek drukt, krijgt u de grafiek groter in beeld

 

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Elite Fund Management heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). 
Indien u een lijfrenterekening heeft bij Elite Fund Management en u wilt uw lijfrentekapitaal laten overdragen aan een andere aanbieder van lijfrentevoorzieningen, 
dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw kapitaal te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk, door u ondertekend verzoek nodig, 
waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. 
Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke IBAN-rekening uw geld moet worden overgeboekt. 
Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. 
Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. 
Wij voeren één keer per maand aan- en verkooporders uit. Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder. 
Dat doen wij in beginsel binnen veertien dagen nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. 
Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, 
dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, 
waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw lijfrentekapitaal.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, 
dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) kunt u het protocol nalezen. 
Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers.

Veel gestelde vragen

Wat is lijfrente?
Lijfrente is een voorziening voor een aanvullend pensioen. Het gaat om een kapitaal dat u zelf hebt opgebouwd en niet om een pensioen dat via uw werkgever is opgebouwd. 
Bedragen die u inlegt zijn tot een maximum fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

Kan ik bedragen die ik inleg op mijn lijfrenterekening aftrekken van de belasting?
Bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening bij Elite Fund Management kunt u aftrekken van de belasting.
Het maximale bedrag dat u kunt aftrekken wordt ‘jaarruimte’ genoemd. Indien u meer wilt inleggen dan uw jaarruimte en u heeft de afgelopen zeven jaar 
niet altijd uw volledige jaarruimte benut, dan kunt u misschien nog een beroep doen op uw reserveringsruimte. 
Op de website van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en uw reserveringsruimte berekenen. U kunt ook een beroep doen op een financieel adviseur.
Hoe vraag ik een rekening aan?
Op deze site vindt u een formulier dat u kunt invullen wanneer u een rekening wilt aanvragen.
Daarbij hebt u de keuze uit drie verschillende mogelijkheden:
  1. Inschrijf formulier Nieuwe Lijfrente Product Dutch Darlings
   U gebruikt dit formulier wanneer u een lijfrenterekening wilt openen en u géén bestaande lijfrente wilt laten overdragen.
  2. Formulier WaardeOverdracht Lijfrente Dutch Darlings Fund
   U gebruikt dit formulier wanneer u een lijfrenterekening wilt openen waarop uw één of meer bestaande lijfrentekapitalen wilt laten overdragen.
  3. Inschrijfformulier Stamrecht Dutch Darlings Fund
   U gebruikt dit formulier wanneer u een stamrechtrekening wilt openen.

U kunt het ingevulde formulier mailen aan info@alphafondsen.nl.
Vergeet u niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs) mee te sturen.

Hoe vraag ik een waardeoverdracht aan?
Wij helpen u graag bij het laten overdragen van uw lijfrente- of stamrechtkapitaal van uw huidige maatschappij naar uw rekening bij Elite Fund Management. 
Wanneer u ons voorziet van de gegevens van uw huidige bank of verzekeraar (naam maatschappij, polis- of rekeningnummer), 
dan voorzien wij u van een brief waarmee we de waardeoverdracht voor uw gaan aanvragen. 
U moet die brief uiteraard zelf ondertekenen, maar wij vragen de waardeoverdracht voor u aan en wij bewaken de voortgang.

Indien u zelf de waardeoverdracht wilt aanvragen, dan is het fiscaal van groot belang dat uw huidige maatschappij 
uw kapitaal rechtstreeks overboekt naar Elite Fund Management en niet via uw privé rekening.
Wat is de minimale inleg bij Elite Fund Management?
De minimale inleg bij aanvang bedraagt EUR 5.000,-. De minimale bijstorting bedraagt EUR 2.500,-.

Is het verstandig om mijn bestaande lijfrente of stamrecht over te dragen naar Elite Fund Management?
Er bestaan veel verschillende polissen en rekeningen. Op onze website vindt u een aantal belangrijke (fiscale) aandachtspunten 
wanneer u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. 
Wanneer u twijfelt kunt u het beste een financieel adviseur inschakelen. Elite Fund Management geeft géén advies.

Ben ik verplicht om mijn uitkering ook bij Elite Fund Management aan te kopen?
U moet uw lijfrente- of stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke uitkering. 
Op het moment waarop u de periodieke uitkering wilt aankopen beslist u bij welke financiële instelling u dat wilt doen.

Wat gebeurt er met de waarde van mijn rekening wanneer ik kom te overlijden?
Wanneer u komt te overlijden komt de waarde van uw rekening volledig toe aan uw erfgenamen. Er vindt dus géén vermogensverlies bij overlijden plaats. 
Uw erfgenamen moeten het geld in beginsel gebruiken voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente of een stamrechtuitkering die voldoet 
aan de voorwaarden van de wet.

Moet ik vermogensrendementsheffing betalen over de waarde van mijn lijfrente- of stamrechtrekening?
U hoeft géén vermogensrendementsheffing te betalen over de waarde van uw lijfrente- of stamrechtrekening. 
U telt deze waarde bij uw belastingaangifte dus niet op bij de waarde van uw vermogen.

Wat gebeurt er met mijn geld indien Elite Fund Management failliet gaat?
Het geld van onze klanten is afgescheiden van het ondernemingsvermogen van Elite Fund Management. 
Mocht Elite Fund Management ooit onverhoopt in financiële problemen komen, dan valt het geld van onze klanten buiten een eventueel faillissement. 
Uw geld staat dus altijd veilig.

Ik wil advies over mijn financiële situatie. 
Bij wie kan ik terecht?
Elite Fund Management geeft géén financieel advies. 
Er zijn in Nederland heel veel financieel adviseurs die u graag helpen. 
Indien u dat wenst kunnen wij u in contact brengen met een financieel adviseur die bekend is met de producten van Elite Fund Management.

Hoe kan ik een bedrag bijstorten op mijn lijfrenterekening?
Wanneer u een bedrag wilt bijstorten dan vult u het formulier ‘Bijstortingsformulier Lijfrenteproduct’ in. U vindt dit formulier op onze website. 
U kunt het ingevulde formulier mailen aan info@alphafondsen.nl .
U kunt het gewenste bedrag vervolgens overmaken naar IBAN NL80RABO0128418079 ten name van Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam. 
Vermeld u daarbij uw naam en het fonds waarin u wenst te participeren.
Wanneer moet ik uiterlijk een bedrag storten om dit bedrag nog dit jaar te kunnen aftrekken?
Wanneer u het bedrag dat u op uw lijfrenterekening wilt storten nog dit jaar van de belasting wilt kunnen aftrekken, 
moet u dit bedrag uiterlijk 31 december te hebben overgemaakt naar IBAN NL80RABO0128418079 ten name van Stichting Alpha High Performance Fund 
te Amsterdam en moet dit bedrag uiterlijk 31 december zijn bijgeschreven op deze rekening.
Vermeld u daarbij uw naam en het fonds waarin u wenst te participeren.

Wat is de uiterlijke ingangsdatum van mijn lijfrenteuitkering?
U moet uw lijfrentekapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke lijfrenteuitkering. 
Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2027.

Kan ik de waarde van mijn lijfrenterekening tussentijds opnemen?
U bent verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke lijfrente uitkering 
die voldoet aan de voorwaarden van de wet. 
Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag. 
Daarnaast bent u een fiscale boete van 20% van de waarde (revisierente) verschuldigd, tenzij de waarde van uw rekening lager is dan EUR 4.547 (cijfer 2021).

Kan ik met mijn oud regime lijfrentepolis overstappen naar Elite Fund Management?
U kunt de waarde van uw oud regime lijfrentepolis laten overdragen naar een rekening bij Elite Fund Management. 
Uw lijfrentekapitaal gaat na de overstap vallen onder de voorwaarden van het nieuwe regime. 
Wanneer u de voorwaarden van het oude regime wilt behouden moet u bij een verzekeraar blijven. 
Vraagt u bij twijfel advies aan een financieel adviseur.

Kan ik mijn fiscale oudedagsreserve afstorten op een rekening bij Elite Fund Management?
U kunt uw fiscale oudedagsreserve geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Elite Fund Management. 
Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Kan ik de stakingswinst van mijn onderneming afstorten op een rekening bij Elite Fund Management?
Indien u uw IB-onderneming staakt dan kunt u een bedrag ter hoogte van de stakingswinst geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Elite Fund Management. 
Tegenover de belaste stakingswinst staat dan een even grote fiscale aftrekpost. Het maximale bedrag dat u kunt afstorten is gemaximeerd. 
Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Kan ik mijn oudedagsverplichting afstorten op een rekening bij Elite Fund Management?
Indien u DGA bent en u hebt uw pensioen in eigen beheer vóór 1-1-2020 omgezet in een oudedagsverplichting, dan kunt u deze verplichting geheel of gedeeltelijk storten op een lijfrenterekening bij Elite Fund Management. 
Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.