Lijfrente

..

Algemene informatie

—————————————————

In Nederland is uw pensioen opgebouwd uit drie delen: de AOW, het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever en een eventueel zelf opgebouwd pensioen. Een van de mogelijkheden om zelf pensioen aan te vullen is de lijfrente.

In de opbouwfase legt u eenmalig of periodiek geld in. Met deze inleg en het rendement daarop spaart u een bedrag. Dit bedrag kunt u in de toekomst gebruiken als aanvulling op uw pensioen (de uitkeerfase). Omdat de overheid pensioensparen wil stimuleren, is de inleg op lijfrente vaak aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Hierdoor is een lijfrenteproduct in veel gevallen een fiscaal gunstige manier om te beleggen voor uw pensioen. U dient wel zelf na te gaan of, en voor welk bedrag, u uw storingen kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

U kunt ervoor kiezen om bij Elite Fund Management in het Dutch Darlings Fund:

  1. een nieuwe (extra) lijfrente op te bouwen. In dat geval dient u het ‘Inschrijfformulier Lijfrenteproduct’ in te vullen.
  2. ook kunt u ervoor kiezen om een bestaande lijfrente, die u al heeft opgebouwd in het verleden bij een andere financiële instelling, onder te brengen. U dient hiervoor het ‘Inschrijfformulier Waardeoverdracht’ in te vullen.

Indien u al eerder een inschrijving hebt gedaan voor een lijfrente bij Elite Fund Management kunt u

  1. als u een nieuwe lijfrente wilt storten het ‘Bijstortingsformulier Lijfrenteproduct’ invullen.
  2. voor de waardeoverdracht het ‘Bijstortingsformulier Waardeoverdracht’ invullen.

Voor meer informatie over het lijfrenteproduct raden wij u aan de website van de Belastingdienst,  het Prospectus Alpha High Performance Fund, de Essentiële beleggersinformatie Lijfrenteproduct Dutch Darlings Fund (EBI) en de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente te raadplegen.

 Het blijkt dat het gemiddelde rendement in de opbouwfase een enorme invloed heeft op het eindkapitaal voor aanvullend pensioen. Stel u bent 45 jaar en wilt een lijfrente opbouwen voor de komende 20 jaar. Bij banksparen groeit 10.000 Euro in 20 jaar uit naar ong. 12.000 E, bij 12% rendement per jaar (doelrendement Dutch Darlings Fund) naar bijna 100.000 E.

als u met de muis op de grafiek drukt, krijgt u de grafiek grote in beeld

Documenten