Alpha Fondsen

De Alpha fondsen (afhankelijk van hun focus) dragen bij tot
  - minder grote verliezen (lagere drawdowns)
  - een lagere volatiliteit (schommeling van de maand- en jaarrendementen)
  - een meer constant rendement
  - diversificatie  (spreiding)
in een totale beleggingsportefeuille
De Alpha fondsen worden beheerd door fondsbeheerder Elite Fund Management.

Selectie van de beste handelaren en handelssystemen

Elite Fund Management heeft voor het Alpha High Performance fondsen een selectie gemaakt van de beste handelaren (cta’s) en handelssystemen. Op basis van deze selectie heeft zij voor de verschillende strategieën portfoliomanagers aangesteld. Dit zijn stuk voor stuk mensen die hun sporen binnen hun specialisatie meer dan verdiend hebben. Zo weet u zeker dat de beste mensen en handelssystemen voor u aan het werk zijn.

Meerdere fondsen staan regelmatig bovenaan in de onafhankelijke database Morningstar al jaren, een bewijs dat Elite Fund Management slaagt in haar opzet.

De administratie van de fondsen worden uitgevoerd door : IQ EQ Financial Services B.V.. Meer informatie vindt u op www.iqeq.com.

Tevens is er een onafhankelijke bewaarder, ook wel ‘depositary’ genoemd, aangesteld. Deze houdt onder andere toezicht op de geldstromen en bewaakt de restricties in het beleggingsbeleid. De depositary is tevens aansprakelijk als beleggingen zoek zouden raken. De depositary van de Alpha High Performance Fund is IQ EQ Depositary B.V..

Het beheer en de administratie met de geldstromen zijn door deze opzet strikt van elkaar gescheiden. Dit is voor u als belegger van groot belang. Uw vermogen is zo altijd veilig.

Elite Fund Management staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over alle benodigde vergunningen.

 

Duurzaamheid

Elite Fund Management B.V neemt ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. De reden hiervoor is dat EFM niet over voldoende data beschikt om deze ongunstige effecten te integreren in onze handelssystemen.

De fondsen onder beheer van Elite worden niet gepromoot als duurzaam. Een uitzondering hierop vormt het Altaica Sustainable Equity Opportunity fund, zie hiervoor de website van Altaica.

De duurzaamheidsrisico’s worden wel geïntegreerd in het beleggingsproces. Het beleggingsbeleid van de fondsen is vooral gebaseerd op systemen die zijn ingesteld om bewegingen in de markt te herkennen en hierop te anticiperen. De handelssystemen zijn over het algemeen (semi) geautomatiseerd. Wij verwachten dat de invloed van de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s op fondsen beheerd door Elite beperkt is, omdat deze in de koersvorming tot uiting komen en worden meegenomen in de systematische benadering van de handelssystemen. Elite blijft van deze handelssystemen gebruik maken.