Toezicht

Alpha High Performance fund staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten.

Veilig

Bij Elite Fund Management staat uw belang voorop. Daarom neemt Elite Fund Management als professionele financiële instelling alle mogelijke maatregelen om risico’s van diensten en producten te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te beperken.

Naast het verstrekken van duidelijke informatie over mogelijke risico’s van beleggingsproducten staat compliance bij Elite Fund Management hoog in het vaandel. Handelen in lijn met wet & regelgeving is een vanzelfsprekendheid. De registraties van Elite Fund Management bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onderstrepen dit.

Elite Fund Management is onderdeel van de Nederlandse financiële sector en is daarmee onderworpen aan wet en regelgeving alsmede toezichthoudende instellingen zoals deze zijn geaccepteerd door de overheid en de financiële sector. De AFM en het DNB zijn belangrijk als toezichthouder.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op alle marktpartijen die in Nederland actief zijn op het gebied van financiële producten onder wie ook op Elite Fund Management. Elite Fund Mangement is aanbieder van financiële diensten. Dat betekent dat voor de dienstverlening de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing is. De goede klachtenprocedure van Elite Fund Management garandeert dat eventuele klachten adequaat en spoedig worden afgehandeld.

Klachten en KiFiD

Elite Fund Management spant zich in om uw belangen zo goed en zorgvuldig mogelijk te behartigen. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een klacht hebben over de dienstverlening van Elite Fund Management, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Allereerst wordt u verzocht om uw klacht zo spoedig mogelijk te melden aan uw contactpersoon bij Elite Fund Management. De betreffende medewerker zal daarop de vereiste actie ondernemen om in goede samenspraak met u tot een bevredigende oplossing te komen.
 2. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door uw contactpersoon, dan kunt u uw klacht (onder vermelding van naam en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent) schriftelijk kenbaar maken aan de Compliance Officer door te mailen naar Maarten Nieuwenhuijsen (compliance@elitefundmanagement.com). U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door een brief, voorzien van postzegel, te sturen naar:
  Elite Fund Management
  T.a.v. de directie
  Beursplein 5
  1012 JW Amsterdam
  De klacht wordt door directie en Compliance Officer in behandeling genomen. U ontvangt binnen zes weken een schriftelijke reactie.
 3. Heeft u onze klachtenprocedure (stap 1 en stap 2) doorlopen en bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.
  Op www.kifid.nl kunt u online uw klacht indienen. U kunt dit ook downloaden en per post versturen. Stuur uw klacht binnen één jaar nadat u de klacht bij ons heeft ingediend óf binnen drie maanden nadat u het definitieve antwoord van de directie heeft ontvangen. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat Kifid uw klacht niet in behandeling neemt. Het Kifid kijkt of u en Elite Fund Management uw klacht via bemiddeling kunnen oplossen. Zo niet, dan doet de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak in uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u uw klacht in bepaalde gevallen voorleggen aan de Commissie van Beroep.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.