Stamrecht

..

Algemene informatie

—————————————————

Een stamrecht (gouden handdruk)  is een recht op periodieke uitkeringen. Dit recht op periodieke uitkeringen komt voort uit de ontvangst van een ontslagvergoeding, die zonder inhouding van belasting is gestort. Over deze toekomstige uitkeringen is later inkomstenbelasting verschuldigd door de ontvanger van de uitkeringen. Op deze manier wordt de ontslagvergoeding dus alsnog (later) belast met inkomstenbelasting. U kunt uw stamrechtkapitaal bij het Dutch Darlings Fund laten beleggen. Uw stamrechtkapitaal wordt in dat geval vormgegeven als een geblokkeerde stamrechtbeleggingsrekening.

 Het blijkt dat het gemiddelde rendement in de opbouwfase een enorme invloed heeft op het eindkapitaal voor aanvullend pensioen. Stel u bent 45 jaar en wilt een lijfrente opbouwen voor de komende 20 jaar. Bij banksparen groeit 10.000 Euro in 20 jaar uit naar ong. 12.000 E, bij 12% rendement per jaar (doelrendement Dutch Darlings Fund) naar bijna 100.000 E.

als u met de muis op de grafiek drukt, krijgt u de grafiek grote in beeld

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Elite Fund Management heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Indien u een lijfrenterekening heeft bij Elite Fund Management en u wilt uw lijfrentekapitaal laten overdragen aan een andere aanbieder van lijfrentevoorzieningen, dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw kapitaal te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk, door u ondertekend verzoek nodig, waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw lijfrentekapitaal wilt laten overdragen. Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke IBAN-rekening uw geld moet worden overgeboekt. Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. Wij voeren één keer per maand aan- en verkooporders uit. Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder. Dat doen wij in beginsel binnen veertien dagen nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw lijfrentekapitaal.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers.

Documenten

 

Veel gestelde vragen

Wat is stamrecht?
Met een stamrechtkapitaal wordt bedoeld een kapitaal dat afkomstig is uit een ontslagvergoeding die u vóór 1-1-2014 heeft ontvangen 
en die u heeft ondergebracht bij een bank, verzekeraar of in een eigen stamrecht BV. 
Op die manier heeft u voorkomen dat u direct belasting moest betalen over uw ontslagvergoeding. 
De uitkeringen die u in de toekomst ontvangt zijn belast.

Kan ik bedragen inleggen op mijn stamrechtrekening?
U kunt uitsluitend de waarde van een bestaande stamrechtpolis of stamrechtrekening of de waarde van een bestaande stamrecht BV inleggen 
op uw stamrechtrekening bij Elite Fund Management. U kunt géén bedragen uit eigen middelen inleggen.

Kan ik de waarde van mijn stamrecht BV afstorten op een rekening bij Elite Fund Management?
U kunt de waarde van uw stamrecht BV geheel of gedeeltelijk storten op een stamrechtrekening bij Elite Fund Management. 
Indien u hier meer over wilt weten kunt u het best een financieel adviseur inschakelen.

Wat is de uiterlijk ingangsdatum van mijn stamrechtuitkering?
U moet uw stamrechtkapitaal uiteindelijk omzetten in een periodieke stamrechtuitkering. 
Dat moet u uiterlijk doen in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
Bereikt u bijvoorbeeld op 1 april 2022 de AOW-leeftijd? Uw uitkering moet dan uiterlijk ingaan in december 2022.

Kan ik de waarde van mijn stamrechtrekening tussentijds opnemen?
U bent in beginsel verplicht om de waarde van uw rekening te gebruiken voor de aankoop van een periodieke stamrechtuitkering 
die voldoet aan de voorwaarden van de wet. 
Indien u toch besluit om de waarde van uw rekening in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over het opgenomen bedrag.