Category

Alpha Future Spread

Juni 2019: Alpha Future Spread Fund: +0,03%

By | Alpha Future Spread | No Comments

Na de climax in de onderhandelingen tussen Amerika en China, kwam de rust terug op de markten. De olieprijs steeg ook weer, maar nog niet tot de hoogte van voor de onrust van mei. De volatiliteit zakte naar lagere waarden, maar ook niet tot het niveau van april. De markten lijken te normaliseren en dat is voor ons fonds een aangename omgeving. Het aantal handelsmodellen is uitgebreid om ook kansen te benutten in onrustige perioden en daarop te handelen. Dit kost soms tijdelijk wat verlies, maar heeft de potentie om bij te dragen aan een hoger rendement. Dat is uiteindelijk ook het beoogde doel.

Read More

Mei 2019: Alpha Future Spread Fund: -8,69%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De ommekeer van zowel de aandelen als termijngoederen markten hebben voor een grote volatiliteit gezorgd. Op zichzelf is dat geen probleem en kan ons fonds dat in het algemeen goed goed aan. Echter, het waren de grote bijna dagelijkse (politieke) schokken die de markt de ene dag met een gap (hoog) liet openen en de volgende dag juist zwak met een flinke negatieve gap in de koers. Deze sprongen zetten ons fonds op het verkeerde been; er zat geen logica in. Op dit moment wordt de inzet even lager gehouden om af te wachten wanneer de markten weer normaliseren. Want dat doen ze altijd weer.

Read More

April 2019: Alpha Future Spread Fund: 2,85%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De aandelenmarkten vervolgden hun weg omhoog en de volatiliteit nam af, waar we goed op konden inspelen de afgelopen maand. Bovendien stegen de grondstofprijzen ook gestaag, waardoor de contango en backwardation curves mooi in tact bleven. Hierdoor kon het fonds een solide winst bijschrijven. Het lijkt erop dat de komende maanden ook winstgevend zouden kunnen worden, daar de inzet van de modellen nog steeds toenemen. Dit duidt op een mogelijk gunstige omgeving voor het fonds.

Read More

Maart 2019: Alpha Future Spread Fund: -0,58%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De volatiliteit was afgelopen maand beperkt en bleef op hetzelfde niveau hangen. De commodities stegen licht, maar olie pakte wel duidelijk de uptrend op. Is dit een teken dat de wereldeconomie toch aantrekt, ondanks de slechte cijfers? Echter, we voorspellen de toekomst niet, maar handelen op de koersen van nu. De contango en backwardation curves waren redelijk in harmonie. Helaas konden de modellen er toch niet een mooie winst uitpersen, maar bleven in totaal op een klein verlies staan. Dat is vervelend, maar de inzetten van de computersystemen nemen weer toe. Dat wijst op een goede omgeving voor toekomstige positieve rendementen.

Read More

Februari 2019: Alpha Future Spread Fund: 1,45%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De grondstoffen zetten de afgelopen maand hun stijging langzaam door en de volatility (beweeglijkheid) zakte verder naar beneden. De rust lijkt te zijn wedergekeerd. Deze omstandigheden zijn goed voor ons fonds. De contango en backwardation curves bleven mooi in stand en we profiteerden van het natuurlijke verloop. Ook de volatiliteit nam af zodat onze short posities een bescheiden, maar mooie winst opleverden. We verwachten komende maanden meer positieve resultaten te boeken.

Read More