Alpha Future Spread Fund: + 1.3% juni 2024

By 3 juli 2024Alpha Future Spread

De beurzen blijven op koers en blijven rustig bewegen, geholpen door het feit dat bij de Europese verkiezingen de ruk naar rechts uiteindelijk meeviel en dat men verwacht dat Franse politiek op den duur toch geen rare sprongen gaat maken.
Bij een rustige beurs lopen de premies uit de opties en daalt de vix. Onze modellen maakten daar dan ook volop gebruik van. Er waren weinig transacties die long op de volatiliteit gingen. Er waren wel een aantal trades die met verlies uitgestopt werden, maar de meeste exits gingen gepaard met mooie winsten. En dat de winst nu niet hoger uitkwam, komt door het feit dat vix al zo laag staat, dat de daling niet groot is.