Augustus 2020: Alpha Future Spread Fund +1,0%

By 2 september 2020Alpha Future Spread

Hoewel de markten geleidelijk verder stegen, nam de volatiliteit niet veel af en kwam op het eind van de maand zelfs weer omhoog.
Dit duidt erop dat beleggers toch zenuwachtig zijn bij alsmaar hogere koersen en bij het geringste “geluid” de uitgang kiezen. Dit komt
terug in een volatiliteit die gedurende de dag wel daalt, maar vaak aan het eind van de dag weer stijgt. De modellen gingen vooral short
in beweeglijkheid en dit bracht de grootste winst voor het fonds. De long trades waren kort van duur en eindigden meestal in de min.