Category

Alpha Global Index

November 2020: Alpha Global Index Trader 7,3%

By | Alpha Global Index | No Comments

November had 2 gezichten. In de eerste week sprongen de beurzen in reuzensprong omhoog waar ons systeem goed van kon profiteren. De volgende 3 weken van de maand consolideerden de beurzen en waren er nauwelijks nog signalen om long of short te gaan. Het was overigens geen “standaard” sprong met een snelle stijging aan het begin. Zo’n standaard sprong zou een aanzienlijk hogere winst hebben gegeven. Maar we zijn tevreden, alles bij elkaar een bevredigende maand november met 7.5% winst

Read More

Juli 2020: Alpha Global Index Trader -4,1%

By | Alpha Global Index | No Comments

De beurzen bleven zich in juli langzaam omhoog bewegen, maar werden aan het einde van de maand onderbroken door een flinke terugval. Deze correctie ging wel voor ons volgens bekende patronen, maar helaas konden we er geen winst uittrekken. De beweeglijkheid was daarvoor toch net iets te weinig. Over de langere termijn is de volatiliteit nog steeds veel hoger dan gemiddeld, zodat er nog veel kansen komen voor onze algoritmen.

Read More

Juni 2020: Alpha Global Index Trader + 0.7 %

By | Alpha Global Index | No Comments

De beurzen hebben in juni zich vooral omhoog bewogen, onderbroken door een terugval halverwege de maand. Die terugval ging voor ons volgens berekende patronen: met trades die ieder slechts 1 dag duurde werd een positief rendement gerealiseerd. Daarnaast was de tussentijdse drawdown verwaarloosbaar. De volatiliteit op de beurzen neemt verder af, maar is historisch gezien nog steeds bijna tweemaal zo hoog als het gemiddelde. Dat is goed voor de modellen in AGIT.

Read More

Mei 2020: Alpha Global Index Trader: 9,02%

By | Alpha Global Index | No Comments

De beurzen hebben in mei zich eerst in een zijwaartse en daarna positieve richting bewogen. Dat ging voor het fonds volgens vertrouwde patronen: met trades die ieder slechts een tot enkele dagen duurden werd een mooi rendement gerealiseerd. Bovendien was de tussentijdse drawdown verwaarloosbaar. Na de recente hectiek lijken beurzen weer te bewegen in patronen zoals voor de coronacrash. De volatiliteit op de beurzen neemt langzaam af, maar is historisch gezien nog steeds bijna tweemaal zo hoog als het gemiddelde. Dat is goed voor de modellen in de Alpha Global Index Trader.

Read More

April 2020: Alpha Global Index Trader: -1,37%

By | Alpha Global Index | No Comments

De beurzen herstelden per saldo van de eerdere koersval in maart. Koersbewegingen worden grotendeels bepaald door geruchten over vaccins en onzekerheid omtrent economische gevolgen van de lockdown. Patronen zijn daarom thans minder betrouwbaar en daardoor zijn ordergroottes aangepast. Er waren weinig koerssignalen, grotendeels neerwaarts. Per saldo een kleine min. Volatiliteit blijft ongetwijfeld hoog, maar beursbewegingen zullen weer meer bepaald gaan worden door financieel-economische informatie en daarmee ook weer meer in historische patronen verlopen.

Read More