Category

Alpha Global Index

Juli 2018: Alpha Global Index Trader: -0,95%

By | Alpha Global Index | No Comments

Juli was een wat betreft tradingopportuniteiten een gemengde maand. De volatiliteit is (eindelijk) opgelopen en we hadden daardoor enkele goede dagen. Maar er zaten ook een paar erg schokkerige (‘choppy’) dagen tussen die tot grote verliezen leidden. Niettemin zijn we blij dat de volatiliteit, althans gemeten met de Average True Range (ATR), nu boven het gemiddelde van de afgelopen jaren ligt. Op een aantal dagen leidde dit op enkele markten tot mooie tradingdagen. Maar, zoals gezegd, hadden we enkele slechte dagen en andere markten werkten niet mee. Zo had de DAX een aantal ‘false breakouts’. Achter de schermen zijn we voor verschillende van onze systemen uitgebreide robuustheidstests aan het uitvoeren.

Read More

Juni 2018: Alpha Global Index Trader: -4,67%

By | Alpha Global Index | No Comments

Juni was een hele moeilijke maand met vele valse breakouts. Dit resulteerde in zware verliezen in zowel de S&P 500 en DAX futures markten. Crude Oil leverde een matig positief resultaat maar de resultaten van modellen op andere markten waren om en nabij het nulpunt. De range van de markten was gering, maar verbeterde aan het einde van de maand naar een iets grotere range. Aangezien alle Crude Oil systemen een positief resultaat hadden voor 2018 zullen we de Crude Oil allocatie verhogen. We zijn erg positief over onze recente manier van testen en analyzeren van systemen gebaseerd op zowel meerdere tijds-intervals als meerdere markten.

Read More

Mei 2018: Alpha Global Index Trader: -0,83%

By | Alpha Global Index | No Comments

Grotere dan gemiddelde daily ranges zouden redelijk goede handelscondities moeten verschaffen. Dat gebeurde ook op meerdere markten, maar de verliezen in Nasdaq en de Russell 2000-systemen trokken een winstgevende maand helaas naar een klein verlies. De systemen op de DAX, gevolgd door die op Crude Oil en de S&P500-markten waren het meest winstgevend. Verliesgevende systemen waren er op de Nasdaq, Russell 2000 en Natural Gas-markten. Er is iets meer nadruk op Crude Oil- systemen komen te liggen, voortkomend uit doorgaand onderzoek tussen out of sample en in sample systemen. Er zijn genoeg globale gebeurtenissen die volatiliteit veroorzaken die goed voor de systemen zullen zijn.

Read More

April 2018: Alpha Global Index Trader: -0,57%

By | Alpha Global Index | No Comments

De Average True Range (ATR), ofwel het verschil tussen ‘high and low’ op dagbasis, is de laatste maanden hoger dan we in lange tijd hebben gezien. Dit zou betere tradingcondities moeten geven. Niettemin waren de bewegingen in april lastig te ‘pakken’, in vergelijkbaar tot de maand daarvoor. We hadden een vlakke maand. Enkele ‘choppy’ (schokkerige) dagen zorgden ervoor dat de winsten behaald op enkele goede tradingdagen te niet werden gedaan. Desondanks stemt de toegenomen volatiliteit in de financiële markten hoopvol. Met de Genetic System Builder (GSB) zijn we nu een aantal potentieel nieuwe systemen aan het testen, meer specifiek door uit te vinden in welke marktomstandigheden bepaalde systemen wel en niet goed werken. We streven naar meer tradingsystemen die potentieel…

Read More

Maart 2018: Alpha Global Index Trader: +2,76%

By | Alpha Global Index | No Comments

Maart was een goede tradingmaand. Het ziet er naar uit dat de markten volatieler worden, wat normaal gesproken goed moet zijn voor ons fonds (uitgezonderd grote ‘volatility spikes’, zoals we die in februari hebben gezien). Aangezien de volatiliteit is opgelopen hebben we in maart de weging van daytradingsystemen weer verhoogd, richting een percentage van 80%, waardoor onze ‘overnight’-blootstelling nu erg laag is. Het meeste geld werd in maart verdiend met het daytradingsyteem op de S&P, het VIX-systeem op ETF’s, short-ETF’s en met de tradingssystemen op de Nasdaq en Russell 2000.  

Read More