Category

Alpha Global Index

Juli 2019: Alpha Global Index Trader: -0,47%

By | Alpha Global Index | No Comments

De beurzen zetten hun opmars voort bij een verder dalende volatiliteit tot het einde van de maand. Het systeem in ons fonds blijft momenteel vaak aan de zijlijn staan, nu de markt rustig is en wacht met name op koersdalingen. Op 5 juli en 25 juli leken in eerste instantie serieuze correcties te starten en werden putopties gekocht die aanvankelijk winst opleverden. Maar de correcties zetten niet door waardoor het maandrendement licht negatief sloot. Het blijft wachten op iets fellere en langdurigere dalingen of sterke stijgingen, die met een president als Trump ongetwijfeld zullen komen.

Read More

Juni 2019: Alpha Global Index Trader: -1,22%

By | Alpha Global Index | No Comments

Beurzen herstelden veelal bij een dalende volatiliteit. De herstelbewegingen waren zonder noemenswaardige tussentijdse correcties en ook niet volgens herkenbare patronen. Dan zijn er ook weinig trades. Op 14 juni leek de AEX een daling in te zetten vanuit een bekend patroon, en dus werden put opties gekocht. Maar de volgende dagen was er toch weer herstel met als gevolg een klein verlies

Read More

Mei 2019: Alpha Global Index Trader: 0,93%

By | Alpha Global Index | No Comments

Door onder andere voortslepende handelsconflicten, toenemende vrees voor een stagnerende economie groei en verder uitstel van een Brexit oplossing daalden de meeste beurzen bij een toenemende volatiliteit.  Het AGIT fonds wist hier goed gebruik van te maken met korte future posities op de Amerikaanse indices en optie trades op de AEX index.  Er werd winst gemaakt in stijgende en dalende dagen. Koerspatronen waren zodanig dat rekening werd gehouden met een versneld dalende beurs. Die versnelde daling bleef uiteindelijk uit waardoor het maandrendement nog enigszins beperkt bleef tot + 0,93%.

Read More

Maart 2019: Alpha Global Index Trader: -1,49%

By | Alpha Global Index | No Comments

Gedurende de maand maart heeft zich de stijgende marktomgeving voortgezet. Zelfs wanneer er nieuwe toppen worden gevormd is het vooruitzicht voor de korte termijn een lage volatiliteit van de markten. Daarbij is het afketsen van de 2.590 steunlijn waarschijnlijk voor de S&P 500 futures – in het geval de stijging zich voorzet. Het momentum van de markt is aan het afnemen. Het fonds is (daartoe) vrijwel onafhankelijk van de richting van de markt gepositioneerd en is in afwachting om betekenisvolle toekomstige bewegingen op te pakken.

Read More