Category

Alpha Future Spread

Februari 2015: Alpha Future Spread Fund: +3,65%

By | Alpha Future Spread | No Comments

De volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten nam verder af, zodat de normale contango- en backwardation-structuur intact bleef, waardoor we goed konden profiteren van deze meest voorkomende situatie in de grondstoffenmarkten. Daarnaast hebben we meer kortetermijnmodellen in het fonds geplaatst, zodat we niet op dagbasis maar intraday al berekenen om in te stappen of onze winst al te nemen. De langere termijn werkt ook nog maar heeft het afgelopen half jaar veel last gehad van kortdurende en plotseling snel oplopende volatiliteit, waardoor er teveel verliestransacties werden gemaakt. De afgelopen maand was de eerste maand dat we met succes naast de langetermijn- veel korte termijnmodellen hebben gebruikt.  

Read More

Januari 2015: Alpha Future Spread Fund: -8,20%

By | All, Alpha Future Spread | No Comments

Alpha Future Spread Fund: -8,20% Normaal neemt de volatiliteit af gedurende de winter, maar de afgelopen periode blijkt dat niet meer het geval te zijn. Grondstoffen zitten blijkbaar in onzekere tijden. De normale contango- en backwardation-structuren wisselen elkaar daardoor te snel af, waardoor ons fonds – wat gericht is op de langere termijn – opnieuw tegen een verlies is gelopen. Dat wil niet zeggen dat de langetermijnmodellen niet meer werken. Ze gaan, zo is onze stellige overtuiging, weer rendement maken, maar voor nu gaat het fonds zich meer richten op de kortere termijn van de curven. Hierdoor worden meer trades gemaakt, maar is de kans op winst in de huidige omstandigheden groter.

Read More