Mei 2015: Alpha Future Spread Fund: +9,56%

By 17 juni 2015Alpha Future Spread

De wereldwijde financiële markten bleken de afgelopen periode per saldo niet veel te bewegen. Na de schok in april krabbelden de obligaties weer wat op, terwijl de futurestermijnmarkten gemiddeld iets daalden. Daardoor liep de volatiliteit langzaam terug, waardoor de normale contango- en backwardation-structuur intact bleef. Hierdoor konden zowel de lange als de kortetermijnmodellen van ons fonds weer goed profiteren. Redelijk stabiele marktklimaten zijn gunstig voor onze strategieën. De contango in Brent Crude zakte verder, naar rond de 9%. Hierdoor werd er flink winst gemaakt op de contango-positie. Er lijkt rust in de markt te komen en het bedrijfsleven lijkt zich neer te leggen bij de lagere olieprijs.