November 2017: Alpha Global Index Trader: -0,19%

By 1 december 2017Alpha Global Index

In november was de handel ‘dun’. Zo goed als alle systemen genereerden kleine winsten en verliezen die elkaar min of meer in evenwicht hielden. November was ook de maand dat we het fonds verder diversifieerden met ETF-systemen. De portfoliosoftware die nodig is om de ‘beste’ combinatie aan systemen te laten draaien is nu operationeel. Het doel van deze software is om ons in staat te stellen om ook winstgevend te zijn wanneer de volatiliteit laag staat. De lage volatiliteit van de laatste jaren heeft het fonds, zoals reeds vaker op deze plaats betoogd, parten gespeeld. Daar proberen we nu een eind aan te maken.

Tot slot, komen er, dankzij de eveneens eerder besproken, Genetic System Builder, software die zelf systemen ontwikkelt op basis van historische data, de komende maanden nog enkele systemen bij. Zo testen we momenteel een systeem op enkele individuele aandelen, zoals Apple.