Maart 2019: Alpha Global Index Trader: -1,49%

By 3 april 2019Alpha Global Index

Gedurende de maand maart heeft zich de stijgende marktomgeving voortgezet. Zelfs wanneer er nieuwe toppen worden gevormd is het vooruitzicht voor de korte termijn een lage volatiliteit van de markten. Daarbij is het afketsen van de 2.590 steunlijn waarschijnlijk voor de S&P 500 futures – in het geval de stijging zich voorzet. Het momentum van de markt is aan het afnemen. Het fonds is (daartoe) vrijwel onafhankelijk van de richting van de markt gepositioneerd en is in afwachting om betekenisvolle toekomstige bewegingen op te pakken.