Juli 2015: Alpha Global Index Trader: +0,83%

By 4 augustus 2015Alpha Global Index

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben in een paar maanden een 3%-teruggang (‘pullback’) laten zien . Dit is geen verrassing gegeven de 11%-teruggang van de DAX (vanaf de top van april) en de daling van de Chinese A-aandelen van 30% (vanaf de top van juni). Het opwaarts momentum in de VS is stilgevallen en de markten bewegen zich daar nu zijwaarts vanaf februari 2015. De meeste van onze systemen draaien in de VS. Door de zijwaartse beweging hebben we daar in juli gemengde resultaten geboekt. Mooie winsten op de S&P400 Mid Cap en de S&P 500 werden voor de helft weer verspeeld door het verlies op de Russell 2000 (wat maar weer eens de kracht van de diversificatie van systemen, markten en timeframes aantoont).