Februari 2018: Alpha Global Index Trader: -4,44%

By 2 maart 2018Alpha Global Index

Februari was een extreem volatiele beursmaand en de correctie kwam uit beneden niveaus die aanvankelijk werden verwacht. In het bijzonder zaten twee tradingsystemen aan de verkeerde kant van de streep, hetgeen leidde tot grote verliezen op de Russell 2000 Index. Het tradingsysteem op olie was het best presterende. Een gedeelte van de verliezen, die opgelopen werden tijdens de correctie, konden daarna goed gemaakt. De tijd zal leren of we een vergelijkbare periode als 2007 en 2008 gaan doormaken. Deze periode kende toen voor het fonds grote verliezen, maar nog grotere winsten. De mix van tradingsystemen in het fonds is begin maart veranderd: er zijn nieuwe toegevoegd en niet goed functionerende tradingsystemen zijn verwijderd.