December 2019: Alpha Global Index Trader: -0,16%

By 5 januari 2020Alpha Global Index

Ook in december volgden de beurzen de opgaande trend. Alpha Global Index Trader (AGIT) had een goede timing met short posities bij de correcties op 3, 11 en 30 december. Ook van de stijging op 20 december werd geprofiteerd. Het waren allemaal echter net te kleine bewegingen dus de plussen bleven bescheiden, de markt zakte niet door. Daarnaast waren er een aantal verlies trades, die net de overhand hadden. De meeste analisten verwachten dat 2020 een jaar vol onzekerheid wordt, minder trendmatig dan voorgaande jaren en met meer volatiliteit. Dat zijn beursomstandigheden waarin AGIT zich doorgaans comfortabel voelt.