Managed Futures hadden in 2014 gemiddeld een goed jaar

By 12 februari 2015Algemeen, All

Managed Futures, of CTA’s, waarmee we graag de Alpha-fondsen vergelijken, hebben gemiddeld genomen een goed 2014 achter de rug. Ook 2015 is het jaar goed van start gegaan. Met dank aan de valuta- en grondstoffenmarkten.

Over het algemeen is 2014 een goed jaar geworden voor Managed Futures- ofwel CTA-fondsen. Alleen deelt niet iedere CTA in de goede resultaten. Het zijn vooral de trendvolgende CTA’s geweest die een goed jaar hebben gehad, met dank aan de krachtige trends in een aantal valuta’s, vooral de dollar ten opzichte van de euro, en in een aantal grondstoffen, zoals olie. Het is opvallend dat de veel breder gespreide Barclay CTA Index over 2014 een rendement behaalde van 7,62%, terwijl de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures index het jaar afsloot met een rendement van ruim het dubbele: 18,37%. Het verschil tussen beide indices is dat de laatste index vooral gedomineerd wordt door de grote CTA’s die vooral met trendvolgende systemen werken (voor de middellange en lange) termijn. Die konden, zoals gesteld, goed profiteren van de langdurige trends op de valuta- en grondstoffenmarkten. Managed Futures-fondsen gedijen bij uitstek bij meer volatiliteit. Goede volatiliteit kan namelijk leiden tot duurzame, of potentieel winstgevende trends.

Maar 2014 is – kijkend naar de volatiliteit – niet over de brede linie een goed jaar geweest voor CTA’s. Sterker nog, 64% van de 47 belangrijkste futures- en forex-markten lieten in 2014 een daling van de volatiliteit zien, althans zoals gemeten door de Average True Range (ATR). In onderstaande figuur zien we per jaar voor ieder van de 47 futuresmarkten een staafje: boven nul wil zeggen dat de ATR steeg, onder nul wil zeggen dat de ATR daalde dat jaar. Over het algemeen geldt dat hoe meer staafjes boven de nul staan, hoe beter de marktomstandigheden worden. Managed Futures-fondsen die vooral op de aandelen- en obligatiemarkten actief zijn, hebben over 2014 mindere resultaten geboekt dan fondsen die vooral op de valuta- en grondstoffenmarkten actief zijn.


Volatility increase_decrease per year

In 2014 daalde de volatiliteit in het merendeel van de futuresmarkten

Bron: Attain Capital

Kunnen we in 2015 wederom een goed jaar voor Managed Futures verwachten? Als we de afgelopen jaren één ding hebben geleerd, dan is het dat het lastig is in te schatten wanneer ze goede rendementen kunnen maken. Veel hangt, zoals gesteld, af van de volatiliteit in de diverse futuresmarkten (of we die nu meten met de ATR of de standaarddeviatie van de rendementen maakt daarbij niet zoveel uit). Even plat gezegd: het moet lekker gaan stormen op zoveel mogelijk financiële markten tegelijkertijd. Veel analisten mikken wel op hogere volatiliteit omdat de aandelen- en obligatiemarkten de laatste jaren zo hard gestegen zijn en daarom gevoeliger worden voor negatief nieuws. Het jaar 2015 is in ieder geval over de brede linie goed begonnen. Zowel de breder gespreide Barclay CTA Index als de Dow Jones Credit Suisse Managed Futures-indices stegen. De eerste index staat nu op een plus 2,27% (nog niet alle fondsen hebben gerapporteerd over januari). De Dow Jones Credit Suisse Managed Futures-index staat op 3,95% (ook hier hebben nog niet alle fondsen gerapporteerd).