Juni 2020: Alpha Future Spread Fund: -2.5%

By 4 juli 2020Alpha Future Spread

De markten worden minder volatiel, maar halverwege de maand was er nog wel flinke spike naar beneden t.g.v. ongerustheid over meer uitbraken van corona.
Hierdoor nam de volatiliteit even sterk toe, waardoor onze modellen tegen een klein verlies opliepen. De rest van de maand hielden de winsten en losses elkaar in evenwicht.
De volatiliteit is nog steeds tweemaal zo hoog als gemiddeld en dat houdt in dat we verwachten de komende tijd nog goed kunnen profiteren van de contango in de curve.