Juli 2017: Alpha Future Spread Fund: +0,44%

By 14 augustus 2017Alpha Future Spread

De ontwikkelingen van de markten waren wisselend: Europa ging in het algemeen omlaag of bleef gelijk, terwijl Amerika bleef stijgen. Ook de olie werd duurder. In het algemeen is dit positief voor het bespelen van de backwardation-contango-curve en van de volatiliteit. En dat kwam gedeeltelijk uit, we maakten een plus van bijna een half procent, maar hadden op meer gehoopt. De olie steeg van rond de $46 naar het niveau van $50. Echter, er zat niet veel speling in de backwardation-curve: de prijs van contracten van verder afgelegen perioden waren bijna hetzelfde als die van dichterbij gelegen termijnen en daardoor valt er niet veel winst te behalen. Ook het short gaan in de volatiliteit bracht niet veel op, terwijl het long gaan juist kleine verliezen opleverde. De winsten in de shorts overtroffen wel de verliezen in longs.