Het jaar 2016 was teleurstellend voor de meeste Managed Futures-fondsen (maar niet voor de Alpha-fondsen)

By 26 januari 2017Algemeen

De Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index daalde in 2016 met 8,04%, een van de slechtste prestaties in jaren. Niet alle substijlen binnen de categorie Managed Futures deden het even slecht. Een overzicht, met nadere duiding.

Managed Futures hebben een matig jaar achter de rug. De Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index daalde in 2016 met 8,04%, een van de slechtste jaarprestaties uit de geschiedenis van deze index. De SocGen CTA Index en Barclay CTA Index deden het minder slecht, maar eindigden ook in de min.

Binnen het segment Managed Futures worden weer verschillende subsectoren onderscheiden en die deden het niet allemaal even slecht. Ook binnen iedere subsector waren er weer individuele fondsen die het wél goed deden. Niet ieder fonds is immers hetzelfde. Zo leverden onder andere twee van vier Alpha-fondsen een goede prestatie in 2016.

RCM Alternatives maakt in zijn whitepaper ‘Managed Futures 2016 Strategy Review’ de volgende onderverdeling binnen het segment van Managed Futures:

  1. Multi-strategy
  2. Single Sector
  3. Volatility Trading
  4. Short-term Systematic
  5. Discretionary Multi-market
  6. Trend Following
  7. Agri (Ag) and/or Commodity”

Niet alleen wat betreft beleggingsstijl, ook wat betreft het aantal fondsen en beheerd vermogen verschillende deze categorieën nogal van elkaar. Trend Following is verreweg de grootste categorie en domineert de prestatie van de verschillende Managed-Futures Indices. Zie ook onderstaande ‘visual’ van RCM die de verschillende deelmarkten wat betreft omvang weergeeft.

Sectoren binnen MFs
Figuur 1: Visuele weergave van het belang van de verschillende Managed Futures-stijlen (bron: RCM)

Drie van de vier Alpha-fondsen horen duidelijk thuis bij een van de bovenstaande categorieën:

  1. All Markets Fund: Multi-strategy
  2. Alpha Future Spread: Ag and/or Commodity
  3. Alpha Global Index Trader: Short-term Systematic

Alleen over het Dutch Darlings Fund kunnen we een discussie voeren of deze bij de groep Managed Futures hoort. De voor de hand liggende keuze voor dit fonds is de categorie Long/Short Equity. Maar met enige flexibiliteit is het ook in te delen Discretionary Multi-market. Het Dutch Darlings Fund is namelijk in één opzicht niet echt te vergelijken met de standaard Long/Short Equity-fondsen omdat het grotendeels technische analyse en behavioral finance-concepten gebruikt, terwijl de ‘normale’ Long/short Equity-fondsen doorgaans (kwantitatief) fundamentele analyse gebruiken.

In deze bijdrage wordt het Dutch Darlings Fund speciaal ingedeeld in de categorie Discretionary Multi-market. Hieronder behandelen we kort de prestaties van de grootste subsector Trend Following en de vier subsectoren waartoe de Alpha-fondsen behoren.

Trend Following

De meeste grote en bekende Managed Futures-fondsen, zoals Winton, Transtrend, Superfund en MAN AHL behoren tot de categorie Trend Following. Deze fondsen hebben duidelijke koerstrends nodig (omhoog of omlaag) in het liefst zoveel mogelijk markten. Doorgaans is daar volatiliteit voor nodig. Volatiliteit kan trends in gang zetten. Er kan overigens ook sprake zijn van verkeerde volatiliteit. Nu waren er in 2016 diverse trends waarvan trendvolgende fondsen hebben kunnen profiteren, zoals die van olie en de pond, maar over het algemeen was er sprake van verkeerde volatiliteit. Dit betekent concreet dat 2016 er wel af en toe flinke beweeglijkheid was, maar deze duurde kort, zeg maar een volatiliteits-spike omhoog waarna de volatiliteit weer inzakte. De koersbewegingen die volgden op de Brexit zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Sommige trends draaiden verder te snel, bijvoorbeeld de rente, die in 2016 bodemde, maar daarna in een bijna loodrechte lijn omhoog ging. Trendvolgende modellen hebben altijd even tijd nodig voordat ze een omkering van de trend hebben gedetecteerd. De prestaties van Trendfollowing waren over het algemeen slecht. De Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index is daarvan duidelijkste bewijs omdat deze index, zoals gezegd, wordt gedomineerd door Trend Following.

Multi-strategy

Multi-strategy bij Managed Futures moet onderscheiden worden van de gelijknamige strategie binnen de algehele hedgefondsenindustrie. Multi-strategy wordt in het algemeen als etiket geplakt op fondsen die verschillende strategieën voeren: zoals Long/Short Equity, Event Driven, Merger Arbitrage, Trend Following, Risk Parity et cetera. Multi-strategy Managed Futures-fondsen richten zich eigenlijk vooral op futures (en/of individuele aandelen of valuta’s) op verschillende beurzen, waarbij de handelssignalen worden gegenereerd met vooral technische tradingsystemen. Die technische systemen hebben dan ook weer verschillende vormen, zoals trendvolgende, countertrend (swingtrading) en volatility breakoutsystemen. Deze stijl doet het doorgaans beter als Trend Following het niet goed doet en vice versa. Dat komt door de diversificatie over de verschillende soorten technische systemen. De ‘overall’ rendementen van deze substijl lagen volgens RCM in 2016 boven de brede Managed Futures-indexgemiddelden (er zijn geen officiële subindexresultaten bekend). Ter vergelijking: All Markets Fund in 2016: +8,09%.

Agri en Commodity

Vooral Managed Futures-fondsen die op de agrarische markten actief zijn hebben het in 2016 moeilijk gehad. Daarvoor zijn specifieke redenen per deelmarkt te geven waar we hier niet op ingaan. De prestaties van de indices zijn hier volgens RCM slecht te noemen(er zijn geen officiële subindexresultaten bekend). Ter vergelijking: Alpha Future Spread Fund in 2016: 0,25%.

Short-term Systematic

Deze stijl lijkt op die van Trend Following, alleen wordt hier doorgaans gewerkt met trendvolgende systemen op korte timeframes, zoals alleen op dagbasis (Daytrading). Deze stijl is een van de moeilijkste, althans kijkend naar het aantal fondsen dat een goed langetermijntrackrecord heeft. Het is blijkbaar lastig te profiteren van de korte termijn. Wetenschappers zeggen niet voor niets dat alle koersbewegingen op de korte termijn eigenlijk ruis zijn. Deze strategie heeft vooral volatiliteit nodig. De VIX wordt daarbij als leidraad gebruikt. Staat de VIX langdurig hoog gedurende het jaar (dus geen kortdurende spikes omhoog), dan kan deze stijl het goed doen. Ook wordt er door kortetermijntraders weleens gerefereerd naar de Average True Range (ATR), een indicator die het verschil tussen hoogste en laagste koersen weergeeft. Ondanks de Brexit beleefde S&P500 ‘helaas’ maar erg weinig dagen dat er meer dan 1% op of neer bewogen werd. Hieronder beelden we de SG Short-term Traders Index af vanaf begin 2014. Daarin is duidelijk te zien dat de index in drie jaar tijd amper vooruit is gekomen. Getuige deze grafiek is ook 2016 een matig jaar geweest. Ter vergelijking: Alpha Global Index Trader in 2016: -6,57%.

SG Short-term Traders Index
Figuur 2: Prestatiecurve van SG Short-term Traders Index (1 januari 2014=1000) (bron: Barclay website).

Discretionary Multi-market

Volgens RCM is deze strategie lastig onder een noemer te scharen. De onderlinge verschillen zijn hier groot, wat ook samenhangt met het discretionaire karakter van deze fondsen. De fondsbeheerders nemen namelijk ook beslissingen in de rechterkant van het breid. Er waren in 2016 discretionaire fondsen die het goed, maar ook die het ronduit slecht deden. Als reden voor het laatste werd door de betreffende fondsen vaak het argument gebruikt dat er sprake was van inmenging door (monetaire) autoriteiten in de financiële markten. Volgens RCM lagen de resultaten hier gemiddelde in lijn met die van de indices, of licht daarboven. Ter vergelijking Dutch Darlings Fund: +21,0%.

Tot slot

In deze bijdrage is een overzicht gegeven van de verschillende substijlen binnen de hedgefondscategorie Managed Futures. Tevens is gepoogd de matige prestaties van deze categorie over 2016 te duiden. Drie van de vier Alpha-fondsen wisten zich te onttrekken aan de malaise van vorig jaar. Het Dutch Darlings Fund boekte zelfs een rendement van 21%. Van de vier Alpha-fondsen presteerde alleen de Alpha Global Index Trader in lijn met de slechte prestaties van de indices.