Februari 2017: Alpha Future Spread Fund: +2,85%

By 3 maart 2017Alpha Future Spread

Februari was rustig, de aandelen stegen en ook de grondstoffen gingen omhoog of bleven rond hetzelfde niveau hangen. Een ideale situatie voor het fonds. Deze heeft het liefst een rustige stabiele of stijgende markt. Hierdoor kunnen we onze favoriete handelsmodellen inzetten op basis van contango short (short in kortstlopende future en long in langstlopende future). En dit lukte de afgelopen weken goed. Olie bleef hangen rond het niveau van vorige maand, waardoor deze trade een klein verlies veroorzaakte. Dit werd meer dan goed gemaakt door de contango te spelen op de volatiliteitscurve, door short te gaan in de korte termijn VIX-futures en long in lange termijn VIX-futures.