December 2018: Alpha Future Spread Fund: -1,51%

By 3 januari 2019Alpha Future Spread

Grondstoffen bleven het de afgelopen maand slecht doen. Vooral metalen en olie moesten een flinke veer laten. Ook de volatiliteit nam weer sterk toe. Dit zijn voor ons fonds niet de meest prettige omstandigheden, daar het fonds juist verdient in markten die weinig (of niet) bewegen of (langzaam) stijgen. De afgelopen maand was hier geen sprake van en dus deden we minder trades dan normaal gesproken gecombineerd met een lagere inzet per trade. We maakten helaas toch nog verlies, maar hielden dit beperkt. We staan klaar voor het moment dat de markten weer stabieler worden.