December 2017: All Markets Fund: +2,38%

By 3 januari 2018All Markets Fund

De centrale banken in de wereld zijn aan het verkrappen. De vraag is hoever dit gaat en hoelang dit zal duren. Gaan ze flink door met verkrappen, dan

zullen uiteindelijk de aandelen- en obligatiemarkten (flink) zakken. Voor ons fonds is dat geen probleem, het kan met alle markten uit de voeten. De

afgelopen maand gingen VS verder omhoog, maar gelukkig niet in één rechte lijn. En dit was gunstig voor onze swingstrategieën, alle vier pakten een

winst van gemiddeld 2%. Grote uitschieter waren een swingmodel op futures, deze maakten zelfs bijna 20%. De trendvolgend modellen verdienden

gemiddelde wel geld, maar relatief veel minder. De trendmodellen in Europa verloren wat, die in de VS verdienden rendement.