Sep 2021: Alpha Future Spread Fund 0.6%

By 4 oktober 2021Alpha Future Spread

Het bericht van de FED, nl. het afbouwen van het steunbeleid, werd door de markt eerst bijna voor lief aangenomen, maar later begon deze zich toch te roeren.
Hierdoor liep de volatiliteit flink op, waardoor aandelen gingen zakken. De grondstoffen bleven echter in prijs stijgen. Ons fonds heeft baatbijgelijkblijvendeofdalendevolatiliteitenmoettijdensstijgendebeweeglijkheidhaarpositiesdraaien.Datdedende handelsmodellen op tijd, zodat we er weer een mooie plus aan het einde van de maand konden noteren.