April 2016: Alpha Future Spread Fund: +1,06%

De beweeglijkheid van de commoditiesfutures (contracten die handelen op termijnmarkten van grondstoffen, zoals koffie, metalen et cetera) neemt verder af. Hierdoor komt de normale contango- en backwardation-structuur weer terug en dat is gunstig voor ons fonds. Vooral halverwege de maand liep de winst goed op, om een deel aan het einde van de maand weer terug te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is de olie. De contango (opwaartse termijnstructuur van de futures) liep snel op vanaf halverwege vorige maand, terwijl de olieprijs per saldo stabiel bleef. Echter, daarna liep de olieprijs op, terwijl de contango afnam, hetgeen, zoals gesteld, wat rendement kostte.