Januari 2015: Alpha Future Spread Fund: -8,20%

By 12 februari 2015All, Alpha Future Spread

Alpha Future Spread Fund: -8,20% Normaal neemt de volatiliteit af gedurende de winter, maar de afgelopen periode blijkt dat niet meer het geval te zijn. Grondstoffen zitten blijkbaar in onzekere tijden. De normale contango- en backwardation-structuren wisselen elkaar daardoor te snel af, waardoor ons fonds – wat gericht is op de langere termijn – opnieuw tegen een verlies is gelopen. Dat wil niet zeggen dat de langetermijnmodellen niet meer werken.
Ze gaan, zo is onze stellige overtuiging, weer rendement maken, maar voor nu gaat het fonds zich meer richten op de kortere termijn van de curven. Hierdoor worden meer trades gemaakt, maar is de kans op winst in de huidige omstandigheden groter.