Category

Alpha Global Index

Apr 2022: Alpha Global Index Trader -5%

By | Alpha Global Index | No Comments

April was een grillige maand met beursbewegingen die veelal bepaald werden door de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne en vrees voor inflatie. Statistisch gezien bewegen koersen volgens patronen, ongeacht de oorzaak van de koersbewegingen. Er zijn altijd tijdelijke uitzonderlijke perioden, waarin het net even anders gaat en april was zo’n maand. Zo profiteerde ons systeem goed van de koersbewegingen (stijgend en dalend) gedurende de eerste 3 weken van april, maar waren de koersbewegingen in de laatste week te grillig. We weten dat dit af en toe plaatsvindt maar dat de statistische onderbouwing van de patronen daar niet door wordt aangetast.

Read More

Mar 2022: Alpha Global Index Trader +3.1%

By | Alpha Global Index | No Comments

De maand maart begon heftig met een daling op de beurzen tot bijna 10%. De daling verliep volgens de bekende patronen, die geprogrammeerd zijn in onze systemen en deze behaalden dan ook een winst van ruim 4%. Die liep weer iets terug toen de beurs 5 dagen lang kwakkelde en geen richting koos. Maar de grote stijging op 16 maart werd goed voorzien waarna onze systemen het kruit droog hielden. Resultaat was een comfortabele plus bij een beurs die uiteindelijk per saldo vlak eindigde.

Read More

Feb 2022: Alpha Global Index Trader -2.5%

By | Alpha Global Index | No Comments

De onverwachte en trieste oorlog in Oekraïne heeft tot een nieuwe dynamiek geleid op de beurs en veroorzaakt een sterk verhoogde volatiliteit op alle markten. De eerste helft van de maand was vlak met enkele “false moves” die kleine verliezen veroorzaakten. Sinds de uitbraak van de oorlog zien we grote dalingen afgewisseld met kleine rebounds en ons systeem had ook een aantal winst trades. Het model was per saldo neerwaarts gericht en doordat de laatste 2 dagen van de maand de beurs vlak was, resulteerde het fonds toch nog een min.

Read More

Jan 2022: Alpha Global Index Trader +3.3%

By | Alpha Global Index | No Comments

De eind november gestarte correctie was aarzelend in december, maar zette door in januari 2022. Nog steeds is de correctie niet heel groot te noemen, maar hij verloopt wel volgens geijkte patronen en met flinke volatiliteit zodat zowel de short- als de longsystemen mooie winsten lieten zien. Zo waren de shortsystemen winstgevend bij de grote daling van ruim 3% op 10 januari terwijl de longsystemen prima presteerden bij de daarop volgende rebound. De markten gaan gebukt onder serieuze onzekerheden zoals inflatieangst en geopolitieke onrust en het fonds verwacht nog meer volatiliteit.

Read More

Dec 2021: Alpha Global Index Trader +1.6%

By | Alpha Global Index | No Comments

De in november ingezette toename in volatiliteit zette door in de afgelopen maand en op 20 december leek een grote correctie aanstaande. Maar uiteindelijk hield de eerder, in oktober gevormde steun het toch. Onze short systemen hielden rekening met een verdere daling en moesten dus een deel van de eerdere winst helaas prijsgeven. Maar de longsystemen anticipeerden goed op de rebound waardoor december toch netjes in de plus eindigde.

Read More